Рейтингова система на висшите училища в Република България

Рейтингова система на висшите училища в Република България

Във връзка с писмо на МОН с №9105-320/05.12.2023 г., с вх. №РУО1-39106/05.12.2023 г. относно популяризиране на Рейтинговата система на висшите училища в Република България (РСВУ), както […]

„Европейската седмица на професионалните умения“, под мотото „Открий своя талант. Своя път. Своя избор.“

“ПГАВТ „А.С.Попов“  за пета поредна година се включи в инициативи свързани с  „Европейската седмица на професионалните умения“,  под мотото „Открий своя талант. Своя път. Своя избор.“  Събитията се организират съобразно ситуацията –  […]

Правила за работа в компютърна зала и онлайн обучение

П Р А В И Л А ЗА РАБОТА В КОМПЮТЪРНАТА  ЗАЛА И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ   Задължения на ученика   Учениците влизат в компютърната зала само […]