РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА НОВОПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ 8.КЛАС

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА НОВОПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ 8.КЛАС

На 12.09.2022г. /понеделник/ от 18.00 часа в сградата на ПГАВТ“А.С.Попов“ ще се проведе родителска среща с родителите на новоприетите ученици от 8. клас. 
Втора поправителна изпитна сесия за учениците от самостоятелна форма на обучение ще се проведе от 07-09.09 2022г

Втора поправителна изпитна сесия за учениците от самостоятелна форма на обучение ще се проведе от 07-09.09 2022г

Списък на класираните ученици за свободните места за 8 клас през учебната 202223

Списък на класираните ученици за свободните места за 8 клас през учебната 2022/23

Свободни места към 24.08.2022

Свободни места към 24.08.2022

Съобщение до зрелостниците, които ще се явяват на ДЗИ/ДИППК - сесия август-септември за учебната 2021/2022г.

Съобщение до зрелостниците, които ще се явяват на ДЗИ/ДИППК – сесия август-септември за учебната 2021/2022г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА ДЗИ/ДИППК – СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ НА УЧЕБНАТА 2021/2022   Уважаеми зрелостници, служебните бележки за допускане до ДЗИ/ държавен […]
Заявление за СФО

Заявление за СФО

Срокът за подаване на заявления за записване в самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 година е 10.09.2022г. Заявленията се подават в канцеларията на гимназията или […]