Поздравителен адрес от Николай Данданов – ученик от випуск 2011г.

  Честит Ден на радиото и телевизията и честит юбилеен празник на любимата гимназия! Преди 125 години, на тази дата руският физик Александър Степанович Попов демонстрира […]

Поздравителен адрес от инж.Г.Рашиди – учител и председател на Обществения съвет

До Училищното ръководство, Учителския колектив И учениците на ПГАВТ „Ал. Ст. Попов“ Гр.София                                                                                 Уважаема инж.Хитова,                                 Уважаеми ЗД,                                  Уважаеми учители,       […]

Поздравителен адрес от ПГСС “БУЗЕМА”

Поздравителен адрес от ПГО “Княгиня Мария Луиза”

Поздравителен адрес от Илиан Петров – випуск 2018г.

Поздравителен адрес от Християн Михайлов – бивш възпитаник на гимназията и председател на УП