Свободни места след трето класиране

Свободни места след трето класиране специалност брой свободни места Компютърни мрежи 0 Телекомуникационни системи 1 Приложно програмиране 1 Компютърна техника и технологии 1 Микропроцесорна техника 0 […]

СВОБОДНИ МЕСТА в IX И X клас през 2020 / 2021 учебна година

 СВОБОДНИ МЕСТА в IX И X клас през 2020 / 2021 учебна година N Клас през 2020/ 2021 учебна година Специалност Свободни места Забележка 1. IXA […]

Специалности и техните кодове

Специалности № Направление професия специалност код наименование код наименование код наименование 1. 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника 523010 Техник по комуникационни системи 5230102 Телекомуникационни […]

Учениците от 11 Г клас на ПГАВТ „А.С.ПОПОВ” успешно завършиха стажа си във фирма „Behr-Hella Thermocontrol” България

Учениците от 11 Г клас на ПГАВТ „А.С.ПОПОВ” успешно завършиха стажа си във фирма „Behr-Hella Thermocontrol” България, която се занимава с дизайна, разработката и производството на […]

Годишна поправителна сесия за учениците от VIII до XI клас за учебната 2019/2020г.

 

График на дейностите по прием на ученици в ПГАВТ”А.С.Попов”гр. София

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 Г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА №10 ОТ 01.09.2016 Г. СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО […]