Заповед за втора част на редовна изпитна сесия

Заповед за втора част на редовна изпитна сесия

СФО

Втора част на редовна изпитна сесия за учениците от СФО

Втора част на редовна изпитна сесия за учениците от СФО ще се проведе от 20.02.2023г. до 28.02.2023 г. Заявления за допускане до изпити се подават в […]
Заповед 238/15.11.2022

Заповед 238/15.11.2022

Обучение за учители на тема Учителите като вдъхновители за ученията на 21.век

Първа част от редовната изпитна сесия за учениците от СФО ще се проведе от 21.11.2022г. до 30.11.2022г.

Първа част от редовната изпитна сесия за учениците от СФО ще се проведе от 21.11.2022г. до 30.11.2022г.  Срок за подаване на заявления за явяване на изпити […]

Заповед 1092/29.06.2022 – Поправителна изпитна сесия

Първа поправителна изпитна сесия 01.07.2022 до 12.07.2022г.

Първа поправителна изпитна сесия 01.07.2022 до 12.07.2022г.

Първа поправителна изпитна сесия за учениците от СФО ще се проведе от 01.07.2022 до 12.07.2022г.   Срок за подаване на заявления за явяване на изпити – […]