Втора редовна изпитна сесия за ученици от СФО за учебната 2023/2024 година

Първа редовна изпитна сесия за ученици от СФО за учебната 20232024 година

Първа редовна изпитна сесия за ученици от СФО за учебната 2023/2024 година

Уважаеми ученици и родители, Уведомяваме Ви, че предстои първа част на редовна изпитна сесия за учениците от СФО за учебната 2023/2024 година. Тя ще се проведе […]

Втора поправителна изпитна сесия за учениците от СФО

Заповед за Втора  редовна поправителна изпитна сесия за учениците от СФО.

Подаване на заявления за записване в СФО за учебната 2023/2024 година

Срокът за подаване на заявления за записване в самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024 година е 10.09.2023г. Заявленията се подават в канцеларията на гимназията.

Втора редовна поправителна сесия за учениците от СФО

Втора  редовна поправителна изпитна сесия за учениците от СФО ще се проведе от 05.09.2023г. до 08.09.2023г. Заявления за допускане до изпити се подават в срок до […]
Втора поправителна изпитна сесия за учениците от СФО

Първа редовна поправителна сесия

Първа редовна поправителна изпитна сесия за учениците от СФО ще се проведе от 05.07.3023г. до 07.07.2023г. Тук може да намерите заповед за утвърждаване на график за […]