График за трета редовна изпитна сесия СФО

Трета редовна изпитна сесия за СФО за учебната 2023/2024 година

Трета редовна изпитна сесия за СФО за учебната 2023/2024 година

Уважаеми ученици, Информираме Ви, че в срок до 17:00ч. на 05.04.2024г. трябва да подадете заявление за явяване на изпити в канцеларията на ПГВТ “А. С. Попов”. […]
Втора редовна изпитна сесия за ученици от СФО за учебната 2023/2024 година

Втора редовна изпитна сесия за ученици от СФО за учебната 2023/2024 година

Първа редовна изпитна сесия за ученици от СФО за учебната 20232024 година

Първа редовна изпитна сесия за ученици от СФО за учебната 2023/2024 година

Уважаеми ученици и родители, Уведомяваме Ви, че предстои първа част на редовна изпитна сесия за учениците от СФО за учебната 2023/2024 година. Тя ще се проведе […]

Втора поправителна изпитна сесия за учениците от СФО

Заповед за Втора  редовна поправителна изпитна сесия за учениците от СФО.

Подаване на заявления за записване в СФО за учебната 2023/2024 година

Срокът за подаване на заявления за записване в самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024 година е 10.09.2023г. Заявленията се подават в канцеларията на гимназията.