Втора поправителна изпитна сесия за учениците от СФО

Заповед за Втора  редовна поправителна изпитна сесия за учениците от СФО.

Подаване на заявления за записване в СФО за учебната 2023/2024 година

Срокът за подаване на заявления за записване в самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024 година е 10.09.2023г. Заявленията се подават в канцеларията на гимназията.

Втора редовна поправителна сесия за учениците от СФО

Втора  редовна поправителна изпитна сесия за учениците от СФО ще се проведе от 05.09.2023г. до 08.09.2023г. Заявления за допускане до изпити се подават в срок до […]
Втора поправителна изпитна сесия за учениците от СФО

Първа редовна поправителна сесия

Първа редовна поправителна изпитна сесия за учениците от СФО ще се проведе от 05.07.3023г. до 07.07.2023г. Тук може да намерите заповед за утвърждаване на график за […]
Утвърден график

Утвърден график за трета част на редовна изпитна сесия за учениците от СФО

Заповед за график за трета част на редовна изпитна сесия за учениците от СФО
Трета част на редовна изпитна сесия за учениците от СФО

Трета част на редовна изпитна сесия за учениците от СФО

Трета част на редовна изпитна сесия за учениците от СФО ще се проведе от 18.04.2023г. до 28.04.2023г. Заявления за допускане до изпити се подават в срок […]