Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2

ПГАВТ “А. С. Попов” търси лектори по Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2

Във връзка с участието по Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, ПГАВТ “А. С. Попов” търси лектори, представители на образованието и бизнеса, да ръководят учебно тренировъчна […]
ПГАВ "А. С. Попов" се включи в дейностите по Проект BG05M2ОP001-2.015-0001

ПГАВТ “А. С. Попов” “А. С. Попов” се включи в дейностите по Проект BG05M2ОP001-2.015-0001

Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация “А. С. Попов” се включи в дейностите по Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука […]