Символичното откриване на обновената по проект BG16RFOP001-3.002-0016-С06 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в област София-град“, който  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“, сграда на ПГАВТ „А. С. Попов“ бе отразено във в-к “Учитителско дело” – медията, отразяваща най-точно проблемите и постиженията в сферата на средното образование в България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *