Проект: С Еразъм+ мобилни, знаещи и конкурентни на европейския трудов пазар

Проект: С Еразъм+ мобилни, знаещи и конкурентни на европейския трудов пазар

по програма „ЕРАЗЪМ+”

договор № 2022-1-BG01-KA122- VET-000072756

Продължава многогодишната традиция на ПГАВТ „А.С. Попов“ за партньорство в изграждането на съвременна образователна среда чрез стартирането на нов проект за обучителни практики в чужбина – „С Еразъм + мобилни, знаещи и конкурентни на европейския трудов пазар“Истанбул, Турция.

За шеста селекционна година ПГАВТ „А. С. Попов” печели финансиране по програма “Еразъм+” на Европейския съюз на проект за реализиране на мобилност на обучаеми  в чужбина – КД1 ″Образователна мобилност за обучаеми в сферата на професионалното образование и обучение” .

Проектът се осъществява в партньорство с Професионална гимназия Шишли, Истанбул, Турция.

Проектът е насочен към ученици от ХI клас, обучаващи се по професиите:

 • “Техник на компютърни системи”

– специалности: “Компютърни мрежи”, “Компютърна техника и технологии”;

 • “Техник по комуникационни системи“

– специалност: “Телекомуникационни системи”;

 • Приложен програмист

–  специалност: “Приложно програмиране” ;

 • Техник на електронна техника“

  специалност: “Микропроцесорна техника”;

 • Системен програмист
 • специалност: „ Системен програмист“.

 Проектът включва Мобилност на ученици (продължителност двадесет дни) – през март, април 2023 год. –  с цел провеждане на практика  на реални работни места във фирмите  EVOFONE, CASPER , TELPA GENPA – Турция, гр. Истанбул.

 Участието ще бъде удостоверено с Европас сертификати за мобилност, в които ще бъдат описани подробно придобитите компетентности. Практиките по проекта ще бъдат признати за производствена практика на учениците по специалността.

Документи за кандидатстване

ПОКАНА

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване;
 2. Мотивационно писмо до екипа по управление на проекта;
 3. Копие от Удостоверението за завършен първи гимназиален етап;
 4. Отсъствия за текущата година.

Краен срок за подаване на документите за кандидатстване: 03.11. 22г.,17.00ч.

Начин на подаване на документите за кандидатстване:

в канцеларията на специалиста по обучение и развитие и технически секретар по проекта –  Деница Иванова.

Изборът на участниците преминава в следната последователност:

 1. Назначаване на комисия за избор на участници в мобилността по проекта;
 2. Проверка за наличие на всички изисквани документи;
 3. Проверка за спазване на изискванията за кандидатстване;
 4. Провеждане на изпит теория и практика на професията;
 5. Оценка на кандидатурите;
 6. Обявяване на резултатите от селекционната процедура;
 7. Уведомяване на кандидатите: 11.01.2023 г., 17.00 ч.

Екип по управление на проекта: 

 • Ръководител – Маргарита Янакиева
 • Координатор – инж. Йорданка Борисова
 • Технически сътрудник – Деница Иванова

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *