Проект: Заедно за професионално проектно базирано обучение с дигитални технологииПортсмут, Англия

по програма „ЕРАЗЪМ+”

договор № 2020-1-BG01-KA102-078406

 

Продължава традицията на ПГАВТ „А.С. Попов“ за партньорство в изграждането на съвременна образователна среда чрез стартирането на нов проект за обучителни практики в чужбина – „Заедно за професионално проектно базирано обучение с дигитални технологии“Портсмут, Англия

За пета селекционна година ПГАВТ „А. С. Попов” печели финансиране по програма “Еразъм+” на Европейския съюз на проект за реализиране на мобилност на обучаеми и персонал в чужбина – КД1″Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение” .

Проектът се осъществява в партньорство с ETN Training vision, Англия.

 

Проектът е насочен към ученици от ХI клас, обучаващи се по професиите:

“Техник на компютърни системи” – специалности: “Компютърни мрежи”, “Компютърна техника и технологии”,

“Техник по комуникационни системи“ – специалност: “Телекомуникационни системи”,  „Приложен програмист” – специалност: “Приложно програмиране” и

Техник на електронна техника“  “Микропроцесорна техника”,

както и към изявени учители по професионална подготовка.

 

Включва две групи за мобилност:

Проектното предложение е с основна цел осъществяване на Мобилност на ученици с продължителност шестнадесет дни – юни 2021 год. –  с цел провеждане на практика  на реални работни места във фирмите  Jamies Computer и Infonetmedia LTD, Workshop и Boot camp –  Англия, град Портсмут.

Мобилност на учители, ПОО (продължителност осем дни) – юни 2021 год. –  с цел запознаване с английската образователна система, прилагане на проектно базирано обучение с дигитални технологии в професионалното обучение и визити в английски професионални гимназии и университети в Портсмут, Англия.

Участието ще бъде удостоверено с Европас сертификати за мобилност, в които ще бъдат описани подробно придобитите компетентности. Практиките по проекта ще бъдат признати за производствена практика на учениците по специалността. Предвижда се практиките да се проведат за две седмици в Портсмут (Англия) през месец юни на учебната 2020/2021 година. 

Документи за кандидатстване:

Покана към учители Покана към ученици
Формуляр за учители Формуляр за ученици
Езиков паспорт Автобиография

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване;
 2. Мотивационно писмо до екипа по управление на проекта;
 3. Europass CV;
 4. Europass езиков паспорт.

Краен срок за подаване на документите за кандидатстване: 21.12. 20г.,17.00ч.

 

Начин на подаване на документите за кандидатстване:

на следния имейл адрес: proekt2020pgavt@abv.bg

Изборът на участниците преминава в следната последователност:

 1. Назначаване на комисия за избор на участници в мобилностите по проекта;
 2. Проверка за наличие на всички изисквани документи;
 3. Проверка за спазване на изискванията за кандидатстване;
 4. Провеждане на събеседване за учителите;
 5. Оценка на кандидатурите;
 6. Обявяване на резултатите от селекционната процедура;
 7. Уведомяване на кандидатите: 11.01.2021 г., 17.00 ч.

 

Екип по управление на проекта: 

 • Маргарита Янакиева
 • инж. Йорданка Борисова
 • инж. Емилия Моллова
 • Елизабет Велева

 

Рекламна брошура:

Листовка 2020 (1)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *