“Днес, 19.11. 2020 г. в 9. Е клас на  ПГАВТ „ А. С. Попов“, в условията на обучение в онлайн среда, бе проведен  проектнобазиран урок на тема: „Религия и наука в епохата на Ренесанса“. Урокът е  резултат от съвместната работа  на колегите Надя Цветкова – старши учител по „История и цивилизация“ и Николай Стоянов – старши учител по „Химия и ООС“. Събитието илюстрира възможностите за мултидисциплинарен подход на педагогическо взаимодействие, което води до качество на подготовката и повишена мотивация за учене. Добрите практики е хубаво да се споделят и мултиплицират.”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *