Скъпи ученици, уважаеми колеги, дами и господа,

 

Когато в началото на 2019/ 2020 учебна година се заехме с подготовката на отбелязването на 60 – та годишнина от създаването на нашето училище, едва ли някой си е представял, че ще бъде точно по този начин…

Всъщност това вече е без значение, по – важното е, че днес на 07.05.2020 г. на нашия любим патронен празник „ Ден на радиото и телевизията“, има едно място, на което да сме заедно в мислите си, да си примомним със снимки славното минало, да споделим гордостта и удовлетворението си от настоящето, и да погледнем с увереност в бъдещето.

Последните 10 години от развитието на Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация „ А.С.ПОПОВ“ се отличават с динамичното си развитие и безспорен възход.

Особено впечатляващо е значителното подобряване на материално – техническото обзавеждане и оборудването със съвременни високо технологични системи за провеждане на учебна и лабораторна практика, гарантиращи по- високото качество на провеждане на специализираното професионално обучение.

Всичко това е резултат от усилията на екипа за управление на ПГАВТ и многобройните успешно разработени и одобрени проекти по националните програми „ Модернизация на професионалното образование“, „Информационни и комуникационни технологии“,      „ Осигуряване на съвременна образователна среда“, „ Достъпна архитектурна среда“ и др.

Следвайки бурното развитие на дигиталните технологии и нарастващата необходимост от кадри в IT индустрията, преломен момент в развитието ни, беше въвеждането на нови, актуални и перспективни специалности като : „ Компютърна техника и технологии“, „ Компютърни мрежи“, „ Системно и приложно програмиране“.

Успешното изпълнение на тази амбициозна задача, не би било възможно без непрекъснатата професионална квалификация на педагогическите специалисти.Благодарение на високия професионализъм на учителите и неспирното им желание и стремеж към усъвършенстване, и постигане на все по- добри образователни резултати, квалификационната дейност е постоянен процес, изразяващ се в обучения по актуални професионални теми,дигитални компетентности за преподаване, обмен на добри педагогически практики, проектно – базирано обучение и др.

Последните години се характеризират и с голям брой успешно реализирани проекти по Еразъм +, финансирани от Европейския съюз.Като запазена марка за нашето училище се наложи съвместната мобилност на учители и ученици с професионални визити, обучения, създаване на проекти, работа на реални работни места и запознаване с образователните системи на Турция, Италия, Германия, Румъния, Полша, Ирландия и предстоящият ни проект в Малага , Испания.

    С новия  Закон за предучилищното и училищното образование от 2016 година значително се активизираха дейностите за изгражадане на училищната общност, създаването на позитивна образователна среда за активно взаимодействие между учители, ученици и родители, с цел постигане не само на по- добри резултати, но и на по- добри взаимоотношения в дух на толерантност и взаимопомощ.

         Създаденият Обществен съвет, заедно с Училищното Настоятелство ни оказваха финансово съдействие и подкрепа във всички наши инициативи и дейности, за което сърдечно им благодарим.

Изключително активна и многообразна беше и извънкласната дейност в ПГАВТ в последните няколко години. Под формата на клубове за занимания по интереси ,свързани с техниката, технологиите, литературата и изкуствата, природните  и обществени науки, фотографията , спорта , програмирането,  училищните медии и много , много други. Активно сме участвали във всички национални и европейски програми като УСПЕХ, Ученически практики, Подкрепа за успех, Образование за утрешния ден , Система за кариерно ориентиране в училищното образование и др.

      Изпълнена с много ентусиазъм и креативност беше и дейността на Ученическия  парламент, както и на комисиите, създадени към него. С многобройните си позитивни инициативи и успешни проекти, под ръководството на Татяна Петрова – училищен психолог,  те категорично доказаха , че може да се разчита на тях като на равностойни партньори.

         Скъпи ученици, бъдете горди , че сте възпитаници на ПГАВТ „ А.С.ПОПОВ“- училище с 60 – годишна традиция  и ярка идентичност, заемащо с достойнство мястото си сред водещите професионални гимназии в София.

         Изказвам голямата си благодарност за оказаната подкрепа и съдействие на административния екип за управление на училището, на всички учители и служители , които влагат сърце и душа в работата си, трудят се неуморно и всеотдайно ,с упоритост и  с нестихващо желание и ентусиазъм допринасят за общия ни успех.

         И понеже е пролет, а пролетта винаги носи надежда, призовавам всички вас – нашият празник да продължи до следващия 07.05.2021 г., когато ще се срещнем „ на живо“ в   Държавния Музикален Театър „ Стефан Македонски“, така както го бяхме замислили….Честит празник и бъдете здрави !!!

1 Comment

  1. Илияна каза:

    Честит празник!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *