Специалност „Телекомуникационни  системи“

направление„Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

Професия „Техник по комуникационни системи“

Специалността „Телекомуникационни системи” е модерна и перспективна специалност. С изучаването на учебни предмети като Електротехника, Градивни елементи, Аналогова схемотехника, Цифрова схемотехника,  учениците поставят основите за изучаването на бъдещата им професия. В учебните предмети от специфичната теоретична и практическа професионална подготовка – Потребителски устройства, Преносни системи, Уплътнителни системи, Комутационни системи, Цифрови мрежи и системи, Мобилни телекомуникации, Отраслови стандарти, Учебна практика и Лабораторна практика – се придобиват знания и умения за телекомуникационните мрежи и системи, за възлите и устройствата в тях, изучават се съвременни дигитални технологии за пренос, комутиране и мултиплексиране на информация. Часовете по лабораторна и учебна практика се провеждат в специализирани лаборатории и работилници, оборудвани със съвременна техника и апаратура.  Придобиват се знания и умения за цифрови комутационни и мобилни системи, телекомуникационни мрежи и терминални устройства; професионални компетенции за проектиране, експолатация, диагностика и поддръжка на телекомуникационна техника; мобилни мрежи и системи; оптични мрежи.

         След завършване на тази специалност учениците могат да работят във фирми за телекомуникационна техника, сигнално-охранителни системи, мобилни оператори, оператори на телекомуникационни услуги и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *