Специалност  „Компютърни мрежи“

Направление„Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

Професия “Техник на компютърни системи”

 

Специалността е насочена към подготовката на специалисти в областта на компютърните мрежи. Обучението включва изучаване на основните теоретични дисциплини в областта на компютърните мрежи, както и специализирани курсове за проектирането и поддръжката им. Придобиват се знания и умения за компютърни мрежи, периферни и запомнящи устройства, приложен мрежови софтуер; работа с процесори, памети и дънни платки, приложни програмни продукти, програмиране на  Web дизайн, асемблиране, диагностика и ремонт. Изучават се теоретични и практически дисциплини като провеждат и стаж по специалността на реални работни места.

          Теоретичните дисциплини обхващат отраслова професионална подготовка по Електротехника, Градивни елементи, Техническо чертане и документиране, Аналогова и Цифрова схемотехника. Специфичната теоретична подготовка включва: Въведение в PC, Приложни програмни продукти, Процесори и памети за РС, Програмиране, Проектиране на електронни схеми, Периферни устройства, Запомнящи устрпойства, Компютърни мрежи – I и II  част, Приложен мрежови софтуер, Комуникациоони технологии, Програмиране на Web дизайн.

Практическото обучение е са свързано с учебна практика по: процесори, памети и дънни платки, компютърни мрежи, периферни и запомнящи устройства, асемблиране на РС, диагностика и ремонт. Изучава се чужд език по професията на високо техническо ниво.

         След завършване на курса на обучение учениците могат да се реализират като администратори и проектанти на компютърни мрежи, в IT сектора, нуждаещ се непрекъснато от високо-квалифицирани специалисти.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *