Специалност

 „Компютърна техника и технологии“

Направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

Професия „Техник на компютърни системи“

Специалността „Компютърна техника и технологии“ е актуална и високо ценена. Обучението включва курсове по програмиране и хардуерни технологии, целящи  придобиването  на основополагащи знания, развиващи логическото и алгоритмично мислене,  както и придобиването на практически умения за работа с най-съвременните софтуерни технологии и хардуер, резултат от което е развитието и израставането в професионалната сфера. Специфичната професионална подготовка включва предмети като „Въведение в PC“, “Приложни програмни продукти“, „Програмиране“, „Дънни платки“ и „Web-дизайн“ и практика с „Асемблиране, диагностика и ремонт на компютри“.

Софтуерната среда за подготовка по програмиране е Visual Studio Enterprise 2015, която включва среди за разработка на Visual Basic, Visual C++  и C#. За проектиране на дънни платки се използва програмният продукт PSpice. Стараем се нашите възпитаници да бъдат в крак с изискванията на пазара на труда и софтуерните фирми и да получат отлична професионална реализация след завършването си. Те могат да работят с процесори, памети, дънни платки, приложни програмни продукти, асемблиране на РС, диагностика, ремонт и Web дизайн. След завършване на обучението си имат възможност за реализация във всички фирми от IТ сектора.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *