Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация „А.С.Попов“, град София, предлага обучение във високотехнологична учебна среда по модерни, търсени и приложими специалности след основно образование с интензивно изучаване на английски език в две професионални направления:
„Компютърни науки“ и разширено изучаване на английски език със специалности:
• Приложно програмиране;
• Системно програмиране.
„Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ с разширено изучаване на английски език със специалности:
• Компютърна техника и технологии;
• Компютърни мрежи;
• Микропроцесорна техника;
• Телекомуникационни системи.
След завършване на обучението си учениците получават свидетелство за професионална квалификация, с което им се присъжда трета степен на квалификация по следните професии:
• „Приложен програмист“
• „Системен програмист“
• „Техник на компютърни системи“
• „Техник на електронна техника“
• „Техник по комуникационни системи”
Завършилите всички специалности имат предимство за прием във факултета по телекомуникации в Технически университет – София и Висше училище по телекомуникации и пощи, признаване на кредити в Нов Български Университет.

Гимназията предлага общообразователна и професионална подготовка във вискотехнологична учебна среда, с грижа към личностното, професионално израстване и реализация на учениците. Разполага с компютърни зали, лаборатории и работилници за професионалната подготовка. Учениците се подготвят от високо квалифицирани преподаватели и добри педагози, използващи иновативни образователни методи и подходи.
Училището работи по програми финансирани от Европейски съюз за мобилност на ученици и учители – Еразъм+, Министерство на образованието и науката, Европейски социален фонд. В гимназията има 32 активно работещи клубове за извънкласни дейности по интереси и за подпомагане на обучителни затруднения.

1 Comment

  1. Светлана Евтимова каза:

    Аз съм от випуска на УПК-та 1984 г. Благодаря за успешния старт и базови умения.Поздравявам всички с който съм учила и класната тогава г-жа Субашка. Дисциплината при Ковачев по измерване много ми е помогнала в живота.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *