Уважаеми ученици и родители ,

      Във връзка с обявеното извънредно положение и въведените строги епидемиологични мерки, в ПГАВТ „ А.С.ПОПОВ“ е създадена следната организация за въвеждане на дистанционно обучение в електронна среда от 16.03.2020 г.:

  1. Седмичното разписание остава без промяна, като по време на съответните учебни часове учителите ще са он- лайн на разположение основно в училищната информационна система SHKOLO, или в друга избрана от тях образователна платформа , според изучавания учебен предмет.

2.Всички учители са представили информация, с която ще запознаят учениците си за вида на образователните ресурси, организацията и подходите, които ще бъдат приложени при провеждане на дистанционното обучение.Това са :SHKOLO, MOODLE, G Suite Education,всички електронно четими учебници и безплатно предоставени ресурси на КЛЕТТ и ПРОСВЕТА. Голямата част от учителите са обучени за работа с облачни технологии и проектно базираното обучение.

3.Възложено е на всички председатели на методични обединения да обобщят информацията и да приложат единен подход в обучението по учебни предмети,с цел равнопоставеност на учениците.Процесът за разширяване на възможностите за електронно дистанционно обучение е динамичен, като на учителите е осигурена информация за достъп до нови възможности като Smart Classroom, Khan Academy,Zoom и др.

4.Във връзка с необходимостта от разработването на образователни ресурси по професионална подготовка, учебна и лабораторна практика е поставена задачата на методичните обединения, те да бъдат създадени чрез обмен и прилагането на проектно базирано обучение, видеоуроци по техника на безопасност ,охрана на труда, теоретични обосновки,презентации, практически задания и проекти.

  1. 5. В училищната сграда са проведени дезинфекционни дейности в съответствие с препоръчания алгоритъм на СРЗИ, но въпреки това достъпът е ограничен. При необходимост има създадена организация за издаване он – лайн на служебни бележки и други изискуеми документи.

         За допълнителни разяснения се обръщайте към класните ръководители, системния администратор на SHKOLO и  pgavt_popov@abv.bg

        Въпреки създалата се извънредна ситуация учителите на ПГАВТ „ А.С.Попов“ съзнават голямата си човешка и професионална отговорност, и са изключително мотивирани  да запазят качеството на провеждания учебен процес. Същото отговорно и съзнателно отношение очакваме и от вас – нашите ученици.

         Уважаеми родители, призоваваме ви за оказване на по- сериозен контрол върху поддържането на образователната активност на учениците по време на учебните часове, както и създаване на мотивация за използване на технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси.

         Опазването на живота и здравето на учениците, техните родители и учители е първостепенна грижа и използването на различни форми на он- лайн обучение засега е най- добрият начин да го постигнем ЗАЕДНО !

 

С пожелание най – вече за здраве : инж. Мирела Хитова – директор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *