Уважаеми учители и директори на училища,

Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 налага училищната система да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г.

Изборът на конкретен вариант за преподаване и учене от разстояние – обучение, самоподготовка, консултации и т.н., може да се направи от самото училище, въз основа на усвоеното до момента учебно съдържание, ресурсите, интернет свързаността, възрастовите особености и спецификата на учениците, както и дигиталните умения на участниците в процеса. Училищата, които вече са внедрили и използват платформи, съдържание и услуги за виртуално и дистанционно обучение, могат да продължат да ги използват, като създадат условия за включването на всички учители и ученици.

С оглед на специфичните условия, различните възможности на училищата и подготовката на отделните учители са възможни алтернативни варианти на преподаване и учене от разстояние, които най-общо може да се сведат до няколко основни групи – използване на електронни платформи за обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация.

Министерството на образованието и науката има сключен договор за предоставяне на лицензи за продуктите на  Майкрософт, които ще бъдат предоставени на всички ученици и учители в системата на училищното образование чрез акаунти в домейна edu.mon.bg. В ход е организация за получаване на акаунтите в рамките на следващите няколко дни. Инфраструктурата позволява да се използва пълната функционалност на Microsoft Teams, достъпен от всяко устройство – мобилен телефон, таблет, настолен и преносим компютър, и свързващ всеки учител с класовете му. Акаунтите ще стигнат до училищата по електронен път и чрез тях ще се осигури както достъп до продуктите на Microsoft, така и бъдеща интеграция с информационните системи на МОН. Информация относно инсталирането и използването на служебните акаунти към edu.mon.bg и на Teams ще получите допълнително. Внедряването на платформата, интегрирането на потребителите и обучението за работа с нея ще бъдат безплатни за училищата и ще са осигурени център за помощ (Help Desk), обучителни видеа и уебинари.

          За организиране и провеждане на обучение от разстояние и за споделяне на учебни материали и ресурси може да се използва и електронната платформа Google G Suite за образованието, която работи с всички операционни системи и предлага редица безплатни инструменти на български език, сред които Google classroom. (https://classroom.google.com). Сред често използваните безплатни платформи за електронно обучение е и MOODLE (moodle.org). Ефективно взаимодействие от разстояние може да се осъществява и чрез различни приложения,  инструменти, ресурси и други сред които са Mozza Book, Khan academy, Shkolo BG, Уча.се.

Електронна комуникация е възможна и чрез електронните дневници, електронната поща, социални мрежи др., при което в домашни условия на учениците се оказва подкрепа за самоподготовка и упражнения, като им се изпращат материали, линкове към безплатни образователни ресурси, филми и др., поставят им се конкретни задачи – индивидуални или групови задачи, и се поддържа активна обратна връзка чрез коригиране и допълнителни задачи. Важно е да се създадат условия за максимален обхват на ученици по голям брой предмети и оптимален брой часове. При невъзможност още от 16.03.2020 да се включат ученици в този процес на тях се поставят задачи за самостоятелна работа с хартиените учебници и други материали, които не са в дигитална среда. При работа с ученици от уязвими групи може да се ползва посредничеството на назначените медиатори и социални работници.

Подходящи за този вид обучение са електронните варианти на учебници на различни издателства, както и електронните ресурси на редица доставчици. Някои издателства като „Просвета“ и „Клет“ вече ни информираха, че осигуряват безплатен достъп до електронните варианти на учебници, а също имат и разработени видеоуроци.

Очакваме да получим съдействие за реализиране на образователни програми от БНТ.

 Изборът на конкретните електронни материали си остава право и отговорност на учителя, който да прецени как, какво и доколко може да използва готови дигитални ресурси.

Началниците на РУО трябва да създадат организация за обмен на идеи и споделяне на ресурси, информация и опит между училищата. Могат да се включват учители от различни училища. Разчитаме учителите да проявят и професионална подкрепа един към друг – тези,  които имат авторски образователни ресурси или такива, които успешно са прилагали в педагогическата си практика, да ги споделят със своите колеги от същото или друго училище.

             Предпоставки за поддържането на непрекъснатостта на обучението чрез преподаване и учене от разстояние са високата мотивация, добрата организация, свързаността и уменията на всички участници в учебния процес – директори, учители, ученици и родители.

В тази връзка от директорите се очаква да организират, координират и контролират работата на учителите, начина на комуникация с учениците и с родителите, да създадат условия за достъпност и отчетност на процесите.

Важен партньор в този процес на взаимодействие и подкрепа са социалните партньори и работодателските организации.

За всеки от етапите се създава организация за това в кой момент, кой учител и с кои ученици работи. Учителите, които осъществяват ежедневно поне 5 часа обща работа, в т.ч. организация, подготовка на учебно съдържание, обучение, комуникация с родители и ученици, не ползват отпуск. Всяко училище следва да създаде механизъм за отчетност на извършената работа.

Родителите е необходимо да подкрепят процеса на преподаване и учене в електронна среда от разстояние, особено при начален и прогимназиален етап. Те съдействат за осигуряването на електронни профили на техните деца в MS Teams и други електронни платформи, които изискват това. Търсят постоянна обратна връзка от детето си за учебното съдържание, което е споделено от училището за деня и съответно от учителя и осигуряват контрол. Препоръчваме за тези ученици учители и родители да общуват в специално създадени групи за това

Използваме случая да припомним, че изборът на решение е право и отговорност на отделното училище, а подборът на инструментите и ресурсите – на отделния учител. В този смисъл препоръчваме на учителите, преди да насочат учениците си към конкретна платформа или приложение да се уверят, че те се предлагат свободно, на български език и не изискват регистрация чрез определяне на пола, както и да проверят научната достоверност и коректната терминология на предлаганите образователни материали.

Предвид извънредните обстоятелства, при които се налага да се действа своевременно, и отчитайки, че не всички учители и ученици разполагат с необходимите дигитални устройства, насоките са препоръчителни и поставят само началото на бъдеща системна работа за ефективно осигуряване и осъществяване на дистанционната форма на обучение. В този случай той е отворен да се допълва и обогатява и в никакъв не бива да се възприема като задължителни изисквания. 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *