ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 Г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА №10 ОТ 01.09.2016 Г. СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Важно: на вниманието на родители и ученици:

  1. Заявленията за участие в отделните класирания се подават в училишщата-гнезда и класирането се извършва централизирано /информация за тях можете да намерите на сайта на РУО-София – rio-sofia-grad.com/.
  2. Ако първо класиране не отговаря на желанието Ви, то подайте заявление за участие във второ класиране /в училището, в което сте приети на първо класиране/. Имате две възможности след второ класиране:
    • придвижване към по-горно желание /първото желание отпада и остава това, на което сте класирани/
    • запазване на мястото от първо класиране
  3. При подаване на заявление за участие в трето класиране може да подредите по друг начин желанията си като се съобразите с обявените свободни места.

 

Вид дейност срок
РУО – София ПГАВТ „А.С.Попов“
1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема. 03.07.-05.07.2019 г. вкл.
2. Обявяване на списъщите с приетите ученици на първи етап на класиране Обявяване на списъщите с приетите ученици на първи етап на класиране до 11.07.2019г.
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  до 16.07.2019 г. вкл.
4. Обяваване на списъщите с приетите ученици на втори етап на класиране до 18.07.2019 г. вкл.
5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22.07.2019 г. вкл.
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23.07.2019 г.
7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24.07.-25.07.2019 г. вкл.
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране Обявяване на списъщите с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2019 г. вкл.
9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 31.07.2019 г. вкл.
10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 01.08.2019 г.
11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10.09.2019  г. вкл.
12. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 13.09.2019  г. вкл.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *