ПГАВТ „А.С. Попов“ представя

КОНКУРС ЗА
КАРИКАТУРА

ПО СЛУЧАЙ 1 АПРИЛ –
ДЕНЯТ НА СМЕХА

„Светът е оцелял, защото се е смял“ – Чарли Чаплин

/ В рамките на учебната програма
предложена от МОН /

      ЦЕЛИ: Развива в ученика креативност,
инициативност, наблюдателност и чувство за хумор, което от своя страна помага
за справянето във стресови ситуации като днешната. Придобива нови знания в
областа на изобразителните изкуства.

     КРИТЕРИИ:

1.    Смешно, но не обидно. /Карикатурата преувеличава характерни черти и качества на избраният за
модел човек с цел шега, закачка./

2.    Прилика. /Да
се распознава избраният за модел човек. Могат да се изобразяват известни
личности, актьори, музиканти, смешни актуални ситуации/.

3.    Общи критерии:
сериозен подход към задачата, оригинална идея и композиция.

     СРОКОВЕ:  Карикатурите се изпращат на фейсбук страницата:
до 26 март 2020 /вкл./

     ВИЕ
СТЕ ЖУРИ И УЧАСТНИЦИ
/всички ученици/ оценявате по горните критерии, целта е най-смешната рисунка да събере най-много лайкове и споделяния/. Така нашето училище може да
допринесе за позитивното настроение и ангажираност на учениците.

    ЗАСНЕМАНЕ и качване на сайта и фейсбук
страницата на ПГАВТ „А.С. Попов“.

    НАГРАДИ: Понеже самите ученици са жури, ще се
опитат да измислят оригинална награда за 1,2 и 3 място./?/

Изготвил проекта: учител по изобразително изкуство – Филип
Темнялов 

Утвърждавам: …………………………..

Директор: /инж. Мирела Хитова/

Форма за участие

    Име (задължително)

    Клас

    Наименование на карикатурата