Един от успешните и много добри проекти на Министерството на образованието и науката „Ученически практики“. Проектът “Ученически практики” стартира на 18 януари 2012 година и имаше за цел подобряването качеството на професионалното образование и обучение (ПОО) и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на професионалното образование в национален мащаб чрез повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда. ПГАВТ“А.С.Попов“ се включи от самото начало за 3 поредни учебни години.По време на дейностите по проекта 440 ученика изкараха стаж на реално работно място в 28 фирми партньори.

Като успешни резултати от проекта може да се посочат включването на  33 наставници, 14 наблюдаващи учители, 1 консултант по избор на практика и на 28 работодатели.

Проектът „Ученически практики“ даде  възможност за качествена практическа подготовка в реални работни условия.
Учениците проведоха практическо обучение в рамките на 240 часа. След приключване на практиката, на учениците се изплащаха стипендии. Всички преминали своята ученическа практика в реална работна среда, във фирми получиха сертификат удостоверяващ, че са преминали успешно практическо обучение.