Ученическия парламент на ПГАВТ „А.С.Попов“

 

Повече за нас

“Заедно можем повече”

Ученическият парламент /УП/ е форма на ученическо самоуправление на учениците от ПГАВТ “А. С. Попов” на доброволен принцип. УП е изразител на идеите на учениците и съдейства за организирането и реализирането на инициативи, чрез които учениците развиват и утвърждават своите знания в учебно-възпитателния процес, лични творчески качества и умения, както и други инициативи и форми на организирана общоучилищна и извънкласна дейност. Ученическият парламент на ПГАВТ съществува вече повече от 16 години. Има отлични партньорски взаимоотношения с ръководството на училището, с което заедно реализират различни проекти. Той се състои от управителен борд, кабинет и общо събрание. В управителния борд са включени изявени ученици с отлични социални и личностни качества, в кабинета са включени председателите на всички комисии, а в общото събрание участват всички председатели и заместник-председатели по класове.

От април 2023г председател на УП е Николай Никилов от 12Б клас, Заместник-председател е Калоян Минков 10А и секретар – Шарбил Кади 12Е клас.

 

От шест години насам в УП съществуват 4 комисии:

1. Комисия “Проекти и благотворителност”

Планира, разработва и осъществява анкетни проучвания, допитвания до ученици. Целта й е да организира кампании за подпомагане на нуждаещи се, било то материално или емоционално. Работи за подобряването на училищната атмосфера. Популяризира доброволческата дейност. Разпределя адекватно и рационално даренията.

Председател: Калоян Петков – 10Е клас

Зам.-председател: Александър Мишев – 10Е клас

Секретар: Красимир Луканов – 10Е клас

Членове:

 • Хана Ауф – 11В клас
 • Пламена Геонова – 11В клас
 • Димитър Йончев – 12Б клас
 • Велислав Владимиров – 12Б клас
 • Калоян Китанов- 10Е клас
 • Христо Шопски- 10А клас
 • Самуил Петров – 8В клас
 • Галя Христова – 10Е клас
 • Никол Стоянова – 10Е клас
 • Павел Кръстев – 10Е клас
 • Денислав Василев – 10Е клас

2. Комисия „Спорт“

Тази комисия се занимава с проблемите на спорта. Тя организира (или участва в организирането) на състезания, турнири и спортни прояви.

Председател: Александър Драганов – 11Д клас

Заместник-председател: Александър Кюркчийски – 12Б клас

Секретар: Александър Стойнов – 12Е клас

Членове:

 • Георги Цеков – 12Б клас
 • Максимилиян Попов – 12Б клас
 • Мартин Димитров – 12Г клас
 • Теодор Маринов – 12Г клас
 • Александър Петков – 12Е клас
 • Тодор Славев – 12Б клас
 • Георги Моцев – 10А клас
 • Владислав Владимиров – 10Г клас
 • Анжел Антонов – 9А клас

3. Комисия „Ред и дисциплина“

Тази комисия се занимава с организирането на семинари или лекции по превенция на вредни явления (наркомании, СПИН, трафик на хора и др.). Взима активно участие при разрешаването на конфликти между ученици или между учители и ученици и има отношение към опазване на училищното имущество – всичко свързано с опазването на мира и спокойствието в училище е неин приоритет. В тази комисия могат да членуват само ученици от 11-ти и 12-ти клас, поради естеството на работа.

Председател: Бранимир Шуков – 12А клас

Заместник-председател: Мелани Илиева – 12Г клас

Секретар: Шарбил Кади – 12Е клас

Членове:

 • Калоян Николов – 12Б клас

4. Комисия „Връзки с обществеността“

Тази комисия има за цел да осъществява партньорски отношения за различни мероприятия с други училища, институции или неправителствени организации. Да поддържа фейсбук и инстаграм страниците на УП. Да популяризира дейностите на другите три комисиите. Да осъществява връзка с различни медии.

Председател: Виктория Миланова – 11В клас

Заместник-председател: Йоан Кръстанов – 10Г клас

Секретар: Хана Ауф – 11В клас

Членове:

 • Даниел Минчев – 11Д клас
 • Виктория Иванова – 11А клас
 • Калоян Минков – 10А клас
 • Христо Шопски- 10А клас
 • Кристияна Петрова – 10Г клас

Правилник за дейността на УП

Заявление за участие в борда на УП

Намерете ни в Facebook