Ученическия парламент на ПГАВТ „А.С.Попов“

 

Повече за нас

“Заедно можем повече”

Ученическия парламент /УП/ е форма на ученическо самоуправление на учениците от ПГАВТ “А.С.Попов” на доброволен принцип. УП е изразител на идеите на учениците и съдейства за организирането и реализирането на инициативи, чрез които учениците развиват и утвърждават своите знания в учебно-възпитателния процес, лични творчески качества и умения, както и други инициативи и форми на организирана общоучилищна и извънкласна дейност. Ученическия парламент  на ПГАВТ съществува вече повече от  16 години. Има отлични партньорски взаимоотношения с ръководството на училището, с което заедно реализират различни проекти. Ученическия парламент се състои от управителен борд, кабинет и общо събрание. В управителния борд са включени изявени ученици с отлични социални и личностни качества, в кабинета са включени председателите на всички комисии, а в общото събрание участват всички председатели и заместник-председатели по класовете.

От шест години насам в УП съществуват 4 комисии:

1. Комисия “Проекти и благотворителност”

Планира, разработва и осъществява анкетни проучвания, допитвания до ученици. Целта й е да организира кампании за подпомагане на нуждаещи се, било то материално или емоционално. Работи за подобряването на училищната атмосфера. Популяризира доброволческата дейност. Разпределя адекватно и рационално даренията.

Председател: Валя Станчева – 12Б клас

Зам.-председател: Калоян Петков – 9Е клас

Секретар: Денис Тенев – 10Е клас

Членове:

 • Никола Татарчев – 9В клас
 • Хана Ауф – 10В клас
 • Пламена Геонова – 10В клас
 • Пламен Иванов – 10В клас
 • Симеон Сивков – 10Г клас
 • Алек Цанов – 10Д клас
 • Димитър Йончев – 11Б клас
 • Велислав Владимиров – 11Б клас
 • Александър Мишев – 9Е клас
 • Денислав Сюлейман – 10Е клас

2. Комисия „Спорт“

Тази комисия се занимава с проблемите на спорта. Тя организира (или участва в организирането) на състезания, турнири и  спортни прояви.

Председател: Томислав Петков – 12Е клас

Заместник-председател: Александър Кюркчийски – 11Б клас

Секретар: Моника Николова – 10Е клас

Членове:

 • Тодор Славев – 11Б клас
 • Георги Цеков – 11Б клас
 • Максимилиян Попов – 11Б клас
 • Мартин Димитров – 11Г клас
 • Теодор Маринов – 11Г клас
 • Александър Драганов – 10Д клас

3. Комисия „Ред и дисциплина“

Тази комисия се занимава с организирането на семинари или лекции по превенция на вредни явления (наркомании, СПИН, трафик на хора и др.). Взима активно участие при разрешаването на конфликти между ученици или между учители и ученици и има отношение към опазване на училищното имущество – всичко свързано с опазването на мира и спокойствието в училище е неин приоритет. В тази комисия могат да членуват само ученици от 11-ти и 12-ти клас, поради естеството на работа.

Председател: Вероника Ананиева – 12Г клас

Заместник-председател: Мелани Илиева – 11Г клас

Секретар: Шарбил Кади – 11Е клас

Членове:

 • Бранимир Шуков – 11А клас
 • Калоян Николов – 11Б клас

4. Комисия „Връзки с обществеността“

Тази комисия има за цел да осъществява партньорски отношения за различни мероприятия с други училища, институции или неправителствени организации. Да поддържа фейсбук и инстаграм страниците на УП. Да популяризира дейностите на другите три комисиите. Да осъществява връзка с различни медии.

Председател: Николай Николов – 11Б клас

Заместник-председател: Александър Драганов – 10Д клас

Секретар: Йоана Йорданова – 12Е клас

Членове:

 • Даниел Минчев – 10Д клас
 • Виктория Иванова – 10А клас
 • Хана Ауф – 10В клас
 • Виктория Миланова – 10В клас
 • Йоана Божилова – 12Б клас
 • Йоан Кръстанов – 9Г клас
 • Калоян Николов – 11Б клас

Правилник за дейността на УП

Заявление за участие в борда на УП

Намерете ни в Facebook