Ученическия парламент на ПГАВТ „А.С.Попов“

 

Повече за нас

“Заедно можем повече”

Ученическия парламент /УП/ е самостоятелна организация за самоуправление на учениците от ПГАВТ “А.С.Попов” на доброволен принцип. УП е изразител на идеите на учениците и съдейства за организирането и реализирането на инициативи, чрез които учениците развиват и утвърждават своите знания в учебно-възпитателния процес, лични творчески качества и умения, както и други инициативи и форми на организирана общоучилищна и извънкласна дейност. Ученическия парламент  на ПГАВТ съществува вече повече от  15 години. Има отлични партньорски взаимоотношения с ръководството на училището, с което заедно реализират различни проекти. Ученическия парламент се състои от управителен борд, кабинет и общо събрание. В управителния борд са включени изявени ученици с отлични социални и личностни качества, в кабинета са включени председателите на всички комисии, а в общото събрание участват всички отговорници по класовете.

От четири години насам в УП съществуват 4 комисии

  • комисия „Спорт“;
  • комисия „Проекти и благотворителност“;
  • комисия „Ред и дисциплина“/, отговарящи за различни дейности;
  • комисия „Връзка с обществеността“ – най-новата комисия е създадена в началото на учебната 2017/2018г.


Комисия „Спорт“

Тази комисия се занимава с проблемите на спорта. Тя организира (или участва в организирането) на състезания, турнири и  спортни прояви.

Председател: Ивайло Петров 10Б  клас

Заместник-председател: Мариян Божилов 11Г клас

Секретар: Илияна Атанасова 9А

 

Членове:

1.Радостин Николов 10Б

2.Росен Христов 11Д клас

3.Александър Тепавичаров 11Д

4.Йордан Томев 10Б клас

5.Велислав Димитров 10Б

6.Климент Иванов 10Б

7.Денис Величков 9А

 

Комисия „Ред и дисциплина“

Тази комисия се занимава с организирането на семинари или лекции по превенция на вредни явления (наркомании, СПИН, трафик на хора и др.). Взима активно участие при разрешаването на конфликти между ученици или между учители и ученици и има отношение към опазване на училищното имущество – всичко свързано с опазването на мира и спокойствието в училище е неин приоритет. В тази комисия могат да членуват само ученици от 11-ти и 12-ти клас, поради естеството на работа.

Председател: Кристиян Григоров 11Д клас
Заместник-председател: Калоян Цветанов 11Д
Секретар: Камелия Боева 11Б
Членове:
1.Светослав Борисов 12Е
2.Кристиян Маринов 11Б
3.Александър Николов 11Г

 

Комисия “Проекти и благотворителност”

Планира, разработва и осъществява анкетни проучвания, допитвания до ученици. Целта й е да организира кампании за подпомагане на нуждаещи се, било то материално или емоционално. Работи за подобряването на училищната атмосфера. Популяризира доброволческата дейност. Разпределя адекватно и рационално даренията.

 

Председател: Елена Бранкова 10В  клас

Заместник-председател: Божидар Христов 9А клас

Секретар: Лиляна  Атанасова 10Д

 

Членове:

1.Илияна Атанасова 9А

2.Станимир Цветков 9Д

3.Виктор Колимечков 9д

4.Йоана Йорданова 8е

5.Йоан Петров 11б

6.Габриел Стоянов 10г

7.Диди Боева 8а

8.Петър Райчев 9д

9.Александър Тепавичаров 11д

10.Йоана Митова 10в

 

Комисия „Връзка с обществеността“

Тази комисия има за цел да осъществява партньорски отношения за различни мероприятия с други училища, институции или неправителствени организации. Да поддържа фейсбук и инстаграм страниците на УП. Да популяризира дейностите на другите три комисиите. Да осъществява връзка с различни медии.

 

Председател: Илона Петрова 10Б клас
Зам.- председател: Елена Манова 10Б клас
Секретар: Александър Василев 9Б клас
Членове:
1.Йоана Йорданова 8Е клас
2.Диана Боева 8А клас
3.Денис Величков 9А клас
4.Александър Василев 9А клас
5.Велислав Димитров 10Б клас
6.Танер Емин 11Д клас
7.Кристиян Петков 11Г клас
8.Кристиян Агопов 11Г клас

Правилник за дейността на УП

Заявление за участие в борда на УП

Намерете ни в Facebook