ПРИЕМ ЗА 2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА

СЛЕД 7-МИ КЛАС С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

От направление „Компютърни науки“:

 • Системно програмиране;
 • Приложно програмиране;
 • Програмиране на изкуствен интелект;


СЛЕД 7-МИ КЛАС С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

От направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“:

 • Телекомуникационни системи;
 • Компютърна техника и технологии;
 • Компютърни мрежи;
 • Охранителна техника и системи за сигурност.

Балообразуването се формира както следва: (1 път оценката по БЕЛ от НВО + 3 пъти оценката по математика от НВО) + (1 път оценката по математика от 7.клас + 1 път оценката по информационни технологии от 7.клас от свидетелството за завършено основно образование, превърнати точки).

След завършване на обучението си учениците получават свидетелство за професионална квалификация, с което им се присъжда трета степен на квалификация по следните професии:

 • „Приложен програмист“
 • „Системен програмист“
 • „Програмист на изкуствен интелект“
 • „Техник на компютърни системи“
 • „Техник на електронна техника“
 • „Техник по комуникационни системи”

Завършилите всички специалности имат предимство за прием във факултета по телекомуникации в Технически университет – София и Висше училище по телекомуникации и пощи, признаване на кредити в Нов български университет.

Гимназията предлага общообразователна и професионална подготовка във високотехнологична учебна среда, с грижа към личностното, професионално израстване и реализация на учениците. Разполага с компютърни зали, лаборатории и работилници за професионалната подготовка. Учениците се подготвят от високо квалифицирани преподаватели и добри педагози, използващи иновативни образователни методи и подходи.

Училището работи по програми финансирани от Европейски съюз за мобилност на ученици и учители – Еразъм+, Министерство на образованието и науката, Европейски социален фонд. В гимназията има 32 активно работещи клубове за извънкласни дейности по интереси и за подпомагане на обучителни затруднения.

График на дейностите по прием за учебната 2024/2025 

От тук може да свалите и да попълните:

Заявление за кандидатстване – за всички специалности

Анкетна карта – за всички специалности

Декларация за обработка на лични данни – за всички специалности

Декларация за информирано съгласие – специалност “Компютърни мрежи” и “Компютърна техника и технологии”

Декларация за информирано съгласие – специалност “Приложно програмиране” и “Системно програмиране”

Декларация за информирано съгласие – специалност “Телекомуникационни системи” и “Охранителна техника и системи за сигурност”

Декларация за информирано съгласие – специалност “Програмиране на изкуствен интелект”