Европейски перспективи в професионалното израстване на младежите с Еразъм+

проект по програма „ЕРАЗЪМ+”

Договор № 2023-1-BG01-KA122-VET-000132210

 

Продължава многогодишната традиция на ПГАВТ „А.С. Попов“ за партньорство в изграждането на съвременна образователна среда чрез стартирането на нов проект за обучителни практики в чужбина – Европейски перспективи в професионалното израстване на младежите с Еразъм+ – Лисабон, Португалия.

За седма селекционна година ПГАВТ „А. С. Попов” печели финансиране по програма “Еразъм+” на Европейския съюз на проект за реализиране на мобилност на обучаеми  в чужбина – КД1 ″Образователна мобилност за обучаеми в сферата на професионалното образование и обучение” .

Проектът се осъществява в партньорство с Education and Training Network /ETN/, които са специализирани в осигуряването на съвременни услуги за професионално обучение в сферата на мобилността и образователния сектор. ETN е водеща в управлението на проекти за мобилност на ученици за производствена практика на реални работни места от цяла Европа и има 20-годишен опит в дейността с реализирани обучения и над 5000 партньори.

Проектът е насочен към ученици от ХI клас, обучаващи се по професиите:

 • “Техник на компютърни системи”

– специалности: “Компютърни мрежи”, “Компютърна техника и технологии”;

 • “Техник по комуникационни системи“

– специалност: “Телекомуникационни системи”;

 • Приложен програмист

–  специалност: “Приложно програмиране” ;

 • Техник на електронна техника“

  специалност: “Микропроцесорна техника”;

 • „ Системен програмист
 • специалност: „ Системен програмист“.

Проектът включва Мобилност на ученици (продължителност четиринадесет дни) – през м.Април 2024 год. –  с цел провеждане на практика на реални работни места. Тя включва WEB дизайн; създаване на уеб страница за стартиращ бизнес, съгласно изискванията на клиента; основи на HTML, стилизиране със CSS; корпоративна визия – избор на цветове, шрифт, изображения; креативен web дизайн – запознаване и работа с Word press; избор на тема, навигация, Word Press плъгини и др., културна програма, мониторинг, оценяване и серфитициране.

Участието ще бъде удостоверено с Европас сертификати за мобилност, в които ще бъдат описани подробно придобитите компетентности. Практиките по проекта ще бъдат признати за производствена практика на учениците по специалността.

Документи за кандидатстване

ПОКАНА 2023/2024

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване;
 2. Мотивационно писмо до екипа по управление на проекта;
 3. Копие от Удостоверението за завършен първи гимназиален етап;
 4. Отсъствия за текущата година.

Краен срок за подаване на документите за кандидатстване: 30.11.2023 г., 17.00ч.

Начин на подаване на документите за кандидатстване – в канцеларията на специалиста по обучение и развитие и технически секретар по проекта –  Деница Иванова.

Изборът на участниците преминава в следната последователност:

 1. Назначаване на комисия за избор на участници в мобилността по проекта;
 2. Проверка за наличие на всички изисквани документи;
 3. Проверка за спазване на изискванията за кандидатстване;
 4. Провеждане на изпит теория и практика на професията;
 5. Оценка на кандидатурите;
 6. Обявяване на резултатите от селекционната процедура;
 7. Уведомяване на кандидатите: 11.01.2024 г., 17.00 ч.

Екип по управление на проекта: 

 • Ръководител – Маргарита Янакиева
 • Координатор – инж. Йорданка Борисова
 • Технически сътрудник – Деница Иванова