ЗАПОВЕД № 419/15.02.2021г. На основание член 258 от Закона за предучилищно и училищно образование и във връзка с провеждането на втора редовна сесия с ученици от самостоятелна форма на обучение 2020/2021 учебна година вкл. по утвърден график. Свали пълната заповед тук График на изпитите   ЗАПОВЕД № 345/18.01.2021г. На основание член 258 от Закона за предучилищно и училищно образование и във връзка с провеждането на ноемврийска редовна сесия с ученици от самостоятелна форма на обучение 2020/2021 учебна година вкл. по утвърден график. Свали пълната заповед тук График на изпитите   ЗАПОВЕД № 10/17.09.2020г. Свали пълната заповед тук График на изпитите за втора редовна сесия – 23.09 -30.09.2020 год.   ЗАПОВЕД № 364/13.02.2020г. На основание чл. 110 от КТ и член 258 ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование и във връзка с провеждането на втора редовна сесия с ученици от самостоятелна форма на обучение 2019/2020 учебна година от 17.02.2020г. до 28.02.2020г. включително. Свали пълната заповед тук График на изпитите за втора редовна сесия – 17.02 -28.02.2020 год.  

ЗАПОВЕД № 148/12.11.2019г. На основание чл. 110 от КТ и член 258 ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование и във връзка с провеждането на ноемврийска редовна сесия с ученици от самостоятелна форма на обучение 2019/2020 учебна година от 16.11.2019г. до 28.09.2019г. включително.

Свали пълната заповед тук

График на изпитите за първа редовна сесия – 18.11.-29.11.2019 год.  

ЗАПОВЕД № 740/13.05.2019г. На основание чл. 110 от КТ и член 258 ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование и във връзка с провеждането на майска поправителна сесия с ученици от 12 клас самостоятелна форма на обучение 2018/2019 учебна година от 14.05.2019г. до 17.05.2019г. включително.

Свали пълната заповед тук

График за провеждане на изпитите на учениците от СФО

График за провеждане на майска поправителна сесия с учениците от 12 клас