Вътрешни правила / критерии

Образци – бланки за стипендии

Определяне на стипендии за втори срок на учебната 2022/2023 година