Нова Специалност

„Охранителна техника и системи за сигурност“

направление„Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“
Телекомуникационни системи

Направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника" Професия: "Техник по комуникационни системи"

Приложно програмиране

Направление "Компютърни науки"
Професия: "Приложен програмист"

Компютърни мрежи

Направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника" Професия: "Техник на компютърни системи"

Компютърна техника и технологии

Направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника" Професия: "Техник на компютърни системи"

Микропроцесорна техника

Направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника" Професия: "Техник на електронна техника"

Системно програмиране

Направление "Компютърни науки"
Професия: "Системен програмист"

Специалности

Направление

професия

специалност

код

наименование

код

наименование

код

наименование

1.

523

Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

523010

Техник по комуникационни системи

5230102

Телекомуникационни системи

2.

523

Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

523050

Техник на компютърни системи

5230501

Компютърна техника и технологии

3.

523

Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

523050

Техник на компютърни системи

5230502

Компютърни мрежи

4.

481

Компютърни науки

481030

Приложен програмист

4810301

Приложно програмиране

5.

481

Компютърни науки

481020

Системен програмист

4810201

Системно програмиране

6.

523

Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

523030

Техник на електронна техника

5230302

Микропроцесорна техника

7.

523

Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

523030

Техник на електронна техника

5230304

Охранителна техника и системи за сигурност