Специалност „Системно програмиране“

направление„Компютърни науки“

Професия „Системен програмист“

Учебна програма – Виж тук:

Придобиват се знания и умения за компютърни системи, бази   данни, компютърни мрежи, графика и дизайн; професионални компетенции за интернет и обектно ориентирано програмиране, инсталация, конфигурация и администрация на софтуер, създаване на Web приложения.

След завършване на обучението си учениците могат да се реализират във фирми, занимаващи се с програмиране, компютърни системи, вградени управляващи системи, компютърни мрежи, като Web дизайнери и мн. др.

Специалността „Системно програмиране“ е от професионално направление „Компютърни науки“. След завършане на обучението си учениците придобиват  професия  „СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ“ и получават свидетелство за трета степен на професионална квалификация.

През курса на обучение учениците придобиват знания за основите на компютърните и микропроцесорни системи, системи за управление на бази данни, компютърни мрежи, компютърна графика и дизайн. В часовете по учебна практика придобиват умения за програмиране, Web дизайн, компютърна графика, упраление на база данни, интернет програниране, работа с вградени управляващи системи. Придобиват компетентности за обектно ориентирано програмиране, технология на програмирането, софтуер и операционни ситеми, организация на компютъра, компютърна графика и дизайн, програмиране на асемблерни езици.

След завършване на специалността „Системно програмиране“ учениците могат да се реализират професионално във фирми, занимаващи се с програмиране, компютърни системи, микропроцесорни системи, вградени управляващи системи, компютърни мрежи, като Web дизайнери и мн. др., както и да продължат обучението си във всички учебни заведения в страната и чужбина.

Прием и условия за кандидатстване може да видите тук