• Свободни места за ученици по класове и специалности – към 24.03.2023 г.
  • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 20.03.2023 г.
  • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 20.02.2023 г.
  • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 10.02.2023 г.
  • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 06.02.2023 г.
  • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 14.12.2022 г.
  • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 02.12.2022 г.
  • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 30.11.2022 г.
  • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 29.11.2022 г.
  • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 24.11.2022 г.