Актуализиран график за организиране на пето класиране за попълване на освободените места след изтегляне на документи за ученици след завършено основно образование след четвърти етап на класиране в ПГАВТ”А.С.Попов”  Заповед 1474/07.09.2023

График за дейности при наличие на свободни места, след четвърто класиране, за осъществяване на план-прием в VIII клас за учебната 2023/2024 година, съгласно Заповед №1418/02.08.2023г.

Актуализиран график за дейностите за организиране на пето класиране за освободени места към 01.09.2023г. 

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ

Списък на класираните ученици (V класиране) за обявените незаети места след четвърти етап на класиране към 08.09.2023г. в VIII клас за учебната 2023/2024 година.

Списък на класираните ученици (V класиране) за обявените незаети места след четвърти етап на класиране към 04.09.2023г. в VIII клас за учебната 2023/2024 година.

Списък на класираните ученици (V класиране) за обявените незаети места след четвърти етап на класиране към 01.09.2023г. в VIII клас за учебната 2023/2024 година.

Списък на класираните ученици (V класиране) за обявените незаети места след четвърти етап на класиране към 17.08.2023г. и 21.08.2023г. в VIII клас за учебната 2023/2024 година.

СВОБОДНИ МЕСТА

 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 27.09.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 19.09.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 12.09.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 11.09.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 08.09.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 07.09.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 04.09.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 01.09.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 23.08.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 22.08.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 21.08.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 18.08.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 17.08.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 15.08.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 01.08.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 02.05.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 04.04.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 24.03.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 20.03.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 20.02.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 10.02.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 06.02.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 14.12.2022 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 02.12.2022 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 30.11.2022 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 29.11.2022 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 24.11.2022 г.