• Свободни места за ученици по класове и специалности – към 10.04.2024 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 08.04.2024 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 01.04.2024 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 28.02.2024 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 12.02.2024 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 09.02.2024 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 06.02.2024 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 09.01.2024 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 14.12.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 22.11.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 09.11.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 06.11.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 27.10.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 06.10.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 27.09.2023 г.
 • Свободни места за ученици по класове и специалности – към 19.09.2023 г.