График на дейностите по прием за учебната 2022/2023 

График на дейностите по прием за учебната 2022/2023 

Свободни места до утвърдения училищен план-прием към 05.07.2022г.

Свободни места до утвърдения училищен план-прием към 05.07.2022г.

Свободни места до утвърдения училищен план-прием към 05.07.2022г. В изпълнение на чл.104, ал.2 от Наредба №10/1.09.2016г., ПГАВТ „А. С. Попов“ обявява следните свободни места: Клас Специалност […]
Заповед 1116/01.07.2022

Заповед 1116/01.07.2022

Заповед 1118/01.07.2022

Заповед 1118/01.07.2022

Заповед 1117/01.07.2022

Заповед 1117/01.07.2022

Заповед 1114/01.07.2022

Заповед 1114/01.07.2022