Световния ден на философията – 16 ноември, клуб „Дебати“ в ПГАВТ „А. С. Попов“

По повод Световния ден на философията – 16 ноември, клуб „Дебати“ в ПГАВТ „А. С. Попов“ инициира провеждането на ученически прояви, с цел провокиране на критическото […]
Заповед 238/15.11.2022

Заповед 238/15.11.2022

Oбразователна програма на НАМ към ИЕМПАМ-БАН

На 11.10.2022г. ученици от 10-е клас с ръководител г-жа Красимира Панчева, учител по история и цивилизации, посетиха Национален антропологичен музей в гр. София за запознаване с […]
Проект: С Еразъм+ мобилни, знаещи и конкурентни на европейския трудов пазар

Проект: С Еразъм+ мобилни, знаещи и конкурентни на европейския трудов пазар

Проект: С Еразъм+ мобилни, знаещи и конкурентни на европейския трудов пазар по програма „ЕРАЗЪМ+” договор № 2022-1-BG01-KA122- VET-000072756 Продължава многогодишната традиция на ПГАВТ „А.С. Попов“ за партньорство в изграждането на […]
Обучение за учители на тема Учителите като вдъхновители за ученията на 21.век

Първа част от редовната изпитна сесия за учениците от СФО ще се проведе от 21.11.2022г. до 30.11.2022г.

Първа част от редовната изпитна сесия за учениците от СФО ще се проведе от 21.11.2022г. до 30.11.2022г.  Срок за подаване на заявления за явяване на изпити […]
Седмично разписание 1 срок 2022/2023

Седмично разписание 1 срок 2022/2023г