Продължава традицията на ПГАВТ за партньорство в изграждането на съвременна образователна среда чрез стартирането на нов проект за обучителни практики в чужбина – „Мобилни и заедно за успешно професионално развитие“

 

За трета селекционна година ПГАВТ „А.С.Попов” печели финансиране по Програма “Еразъм+” на Европейския съюз на проект за реализиране на обучителни практики в чужбина на ученици и обучение на персонал – КД1″Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение” .

Проектът се осъществява в партньорство с ETN Training Vision, Ирландия.

Проектът е насочен основно към ученици от ХI клас, обучаващи се по професиите “Техник на компютърни системи” и “Техник по комуникационни системи, както и към изявени учители.

Участието ще бъде удостоверено с Европас сертификати за мобилност, в които ще бъдат описани подробно придобитите компетентности. Практиките по проекта ще бъдат признати за производствена практика на учениците по специалността. Предвижда се практиките да се проведат за две седмици в Корк (Ирландия) през месец април на учебната 2017/2018 година.

 

Документи

Покана към учениците

Покана към учителите

Форма за кандидатстване за ученици

Форма за кандидатстване за учители

 

АКТУАЛНО

 

16.10.2018 | Проект “Мобилни и заедно за успешна професионална реализация”| Заключителна представителна изява

Заключителна представителна изява  по проект  „Мобилни и заедно за успешно професионално развитие“ по секторна програма „Еразъм+“на ПГАВТ „А.С.Попов“ договор № 2017 – 1 – KA102 – 035858.

На 10.10.2018 г. в ПГАВТ „А.С.Попов“ се проведе заключителната представителна изява по проект „Мобилни и заедно за успешно професионално развитие“ по секторна програма „Еразъм+“,

 

На събитието присъстваха всички участници в проекта, както и ученици от училищният парламент,  учители и гости.Участниците в мобилността емоционалнои неформално разказаха, споделиха впечатления и споделиха опит. Бяха представени 5 презентации и фото изложба от мобилността.

 

 

Виж цялата галерия от снимки тук

Презентация Преживяването ни в Ирландия

Заключителна презентация

 

20.12.2017 | Проект “Мобилни и заедно за успешна професионална реализация”| КЛАСИРАНЕ

Свали документът