Проект -Заедно за създаване и прилагане на дигитални образователни ресурси по професионална подготовка – Испания

 

по секторна програма „ЕРАЗЪМ+”

договор № 2019-1-BG01-KA102-061778

 

Продължава традицията на ПГАВТ „А.С.Попов“ за партньорство в изграждането на съвременна образователна среда чрез стартирането на нов проект за обучителни практики в чужбина – „Заедно за създаване и прилагане на дигитални образователни ресурси по професионална подготовка” в Малага, Испания

За четвърта селекционна година ПГАВТ „А.С.Попов” печели финансиране по програма “Еразъм+” на Европейския съюз на проект за реализиране на мобилост на обучаеми и персонал в чужбина – КД1″Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение” .

Проектът се осъществява в партньорство с ETN Tribeka, Испания.

Проектът е насочен към ученици от ХI клас, обучаващи се по професиите “Техник на компютърни системи” и “Техник по комуникационни системи“ от всички специалности, както и към изявени учители по професионална подготовка. Включва две групи за мобилност:

Мобилност на ученици (продължителност четиринадесет дни) – от 22.03. до 05.04.2020 год. –  с цел провеждане на практика  на реални работни места във фирмите  FabLab Màlaga, Internet Web Solution и Malaga Micro –  Испания, град Малага

Мобилност на учители, ПОО (продължителност шест дни) – от 22.03. до 29.03.2020 год. –  с цел запознаване с испанската образователна система, прилагане на дигитални образователни ресурси в професионалното обучение и визити в испански професионални гимназии и университети в Малага, Испания

Участието ще бъде удостоверено с Европас сертификати за мобилност, в които ще бъдат описани подробно придобитите компетентности. Практиките по проекта ще бъдат признати за производствена практика на учениците по специалността. Предвижда се практиките да се проведат за две седмици в Малага (Испания) през месец март-април на учебната 2019/2020 година. 

Документи за кандидатстване:

Покана към учители  Покана към ученици

Формуляр за учители  Формуляр за ученици

Езиков паспорт  Автобиография

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване;
 2. Мотивационно писмо до екипа по управление на проекта;
 3. 3. Europass CV;
 4. 4. Europass езиков паспорт.

 

Краен срок за подаване на документите за кандидатстване: 31.10.19г.,17.00ч.

Начин на подаване на документите за кандидатстване:

Документите се подават в оригинал до Директора на ПГАВТ „А.С.Попов”.

Изборът на участниците преминава в следната последователност:

 1. Назначаване на комисия за избор на участници в мобилностите по проекта;
 2. Проверка за наличие на всички изисквани документи;
 3. Проверка за спазване на изискванията за кандидатстване;
 4. Провеждане на събеседване за учителите;
 5. Оценка на кандидатурите;
 6. Обявяване на резултатите от селекционната процедура;
 7. Уведомяване на кандидатите: 15.12.2019 г., 17.00 ч.

КОСПЕКТ ЗА ТЕОРЕТИЧНИЯ ТЕСТ ПО ПРОЕКТ „Заедно за създаване и прилагане на дигитални образователни ресурси по професионална подготовка ”

Може да свалите конспекта от тук!

Свали