Специалност “Програмиране на изкуствен интелект”

Направление „Компютърни науки“

Професия „Програмист на изкуствен интелект“

Програмиране на изкуствен интелект

 

Специалността “Програмиране на изкуствен интелект” се фокусира върху разработката и прилагането на алгоритми и софтуер за създаване на интелигентни системи. Тази специалност съчетава компютърни науки, математика и машинно обучение, като има за цел да подготви учениците за работа в областта на високите технологии и изкуствения интелект (AI).

Обучението включва изучаване на основните теоретични дисциплини в областта на програмирането и структури от данни, както и специализирани курсове за запознаване на обучаемите с невронните мрежи, изграждащи изкуствения интелект. Учениците  провеждат  стаж по специалността на реални работни места във високотехнологични компании, разработващи системи с приложение на изкуствен интелект и съответните им алгоритми за работа. Курсът на обучение е с интензивно изучаване на английски език, втори чужд език-китайски, както и чужд език по професията на високо техническо ниво.

През курса си на обучение учениците придобиват знания по предмети като: Обектно-ориентирано програмиране, Машинно обучение, Математически основи на машинното обучение и изкуствения интелект, Операционни системи, Интернет програмиране, Невронни мрежи, Евристични методи за прогнозиране и др.

 

Професионална реализация

Учениците завършват средното си образование с трета професионално квалификационна степен и професия “Програмист на изкуствен интелект”. Получават удостоверение за професионална квалификация, с което имат предимство при кандидатстване във водещи висши училища, разработващи изследователски програми и модели за обучение и развитие на изкуствения интелект (Технически университет-София, Висше училище по телекомуникации и пощи, Университет по библиотекознание и информационни технологии, както и признаване на кредити в Нов български университет).

Завършилите специалността “Програмиране на изкуствен интелект” могат да намерят работа в различни технологични сектори:

– Технологични компании;

– Автомобилна индустрия;

– Финансови институции;

– Здравеопазване (например, диагностични системи);

– Образование (например, интелигентни обучителни системи)