Специалност „Приложно програмиране“

направление„Компютърни науки“

Професия „Приложен програмист“

Учебна програма – Виж тук

Придобиват се знания и умения за операционни системи, бази данни, езици за програмиране; професионални компетенции за работа с компютри и сървърни архитектури, конфигуриране, администриране и създавене на приложен софтуер.

След завършване на обучението си учениците могат да се реализират във фирми като консултанти, поддръжка на софтуер, интернет и приложения, администратори на уеб сайт, фрилансери и др.

Прием и условия за кандидатстване може да видите тук