Специалност „Охранителна техника и системи за сигурност“

направление„Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

Професия „Техник на електронна техника“

Учебна програма – Виж тук

Придобиват се професионални компетенции за определяне състава на необходимото охранително оборудване, правилата за разполагането му, спецификата на монтажа и програмирането.

Системите осигуряват реализация в областта на потребителската електроника, телекомуникациите, транспортните средства и промишлеността.

Изберете специалността „Охранителна техника и системи за сигурност“ и ще получите възможността да се докоснете до иновативните технологии и перспективата им!

При нас ще се научите да изпитвате доверие към охранителната техника и системите за сигурност и да ги обичате  и познавате!

След завършване на обучението си учениците могат да се реализират във фирми в областта на електрониката, компютърните системи.

Специалността „Охранителна техника и системи за сигурност“ е от професионално направление „Електроника, автоматика, комуникациона и компютърна техника“. След завършане на обучението си учениците придобиват  професия  „ТЕХНИК НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА“ и получават свидетелство за трета степен на професионална квалификация.

Всичко това дава богати възможности за работа във фирми, работещи в областта на електрониката, както и продължаване на обучението във висши учебни заведения в страната и чужбина.

Прием и условия за кандидатстване може да видите тук