Отчет за изпълнението на стратегията за развитието на ПГАВТ “А.С. Попов” за учебната 2020/2021 година

Отчет за изпълнението на стратегията за развитието на ПГАВТ “А.С. Попов” за учебната 2021/2022 година