Обществен съвет на ПГАВТ „А. С. Попов“

 

Председател: Габриела Георгиева Рашиди

Членове:

  1. Наталия Футекова – управител на фирма – представител по предложение на Областната управа
  2. Боянка Кънева – екперт от РУО София – град
  3. Станислава Стоянова – родител
  4. Светослав Паунов – родител
  5. Адриана Андреева – родител
  6. Ваня Златарева – родител

 

Становище за план прием

Протокол 1 от заседание на обществения съвет и родителския актив с представители от всички класове

Протокол 2 от заседание на обществения съвет и родителския актив с представители от всички класове

Протокол 3 от заседание на обществения съвет и родителския актив с представители от всички класове

Протокол 4 от заседание на обществения съвет и родителския актив с представители от всички класове

Протокол 5 от заседание на обществения съвет и родителския актив с представители от всички класове

Протокол 6 от заседание на обществения съвет и родителския актив с представители от всички класове

Протокол от общо събрание на родителите