Обществен съвет на ПГАВТ „А. С. Попов“

Председател: Габриела Георгиева Рашиди

Членове:

  1. Наталия Футекова – управител на фирма – представител по предложение на Областната управа
  2. Боянка Кънева – екперт от РУО София – град
  3. Станислава Стоянова – родител
  4. Габриела Николова – родител
  5. Адриана Андреева – родител
  6. Светослав Паунов – родител

Становище за план прием

Протокол от общо събрание