Свободни места в 8 клас към 09.08.2022

Свободни места в 8 клас към 09.08.2022

Допълнен график на дейностите за организиране на IV-то класиране за попълване на свободните места за VIII клас в ПГАВТ А. С. Попов

Допълнен график на дейностите за организиране на IV-то класиране за попълване на свободните места за VIII клас в ПГАВТ “А. С. Попов”

Резултати от четвърто класиране в ПГАВТ А. С. Попов

Резултати от четвърто класиране в ПГАВТ “А. С. Попов”

Редовна изпитна сесия

Заявление за участие в четвърто класиране след завършен седми клас.

Заявление за участие в четвърто класиране след завършен седми клас, може да изтеглите от линка по-долу ЗАЯВЛЕНИЕ – 4. КЛАСИРАНЕ – 8 . клас
Свободни места в ПГАВТ "А. С. Попов" в 8.клас за учебната 2022/2023 година до утвърдения уилищен план-прием

Свободни места в ПГАВТ “А. С. Попов” в 8.клас за учебната 2022/2023 година до утвърдения училищен план-прием

График на дейностите за IV-то класиране