Списък на класираните ученици за свободните места за 8 клас през учебната 202223

Списък на класираните ученици за свободните места за 8 клас през учебната 2022/23

Свободни места към 24.08.2022

Свободни места към 24.08.2022

Съобщение до зрелостниците, които ще се явяват на ДЗИ/ДИППК - сесия август-септември за учебната 2021/2022г.

Съобщение до зрелостниците, които ще се явяват на ДЗИ/ДИППК – сесия август-септември за учебната 2021/2022г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА ДЗИ/ДИППК – СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ НА УЧЕБНАТА 2021/2022   Уважаеми зрелостници, служебните бележки за допускане до ДЗИ/ държавен […]
Заявление за СФО

Заявление за СФО

Срокът за подаване на заявления за записване в самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 година е 10.09.2022г. Заявленията се подават в канцеларията на гимназията или […]
Списък на класираните ученици в ПГАВТ"А.С.Попов"за свободните места до утвърдения план-прием към 22.08.2022г.

Списък на класираните ученици в ПГАВТ”А.С.Попов”за свободните места до утвърдения план-прием към 22.08.2022г.

Обучение за учители на тема Учителите като вдъхновители за ученията на 21.век

Втора поправителна сесия за учениците от СФО ще се проведе в периода 07.-09.09.2022г

Втора поправителна сесия за учениците от СФО ще се проведе в периода 07.-09.09.2022г. Срок за подаване на заявления за явяване на изпити – 30.08.2022г.