Обучение за учители на тема Учителите като вдъхновители за ученията на 21.век

Първа част от редовната изпитна сесия за учениците от СФО ще се проведе от 21.11.2022г. до 30.11.2022г.

Първа част от редовната изпитна сесия за учениците от СФО ще се проведе от 21.11.2022г. до 30.11.2022г.  Срок за подаване на заявления за явяване на изпити […]
Седмично разписание 1 срок 2022/2023

Седмично разписание 1 срок 2022/2023г

Заповед 31 от 21.09.2022

Заповед 31 от 21.09.2022

Свободни места в ПГАВТ „А. С. Попов“ за учебната 2022/2023 година до утвърдения училищен план-прием към 12.09.2022г.

Свободни места в ПГАВТ „А. С. Попов“ за учебната 2022/2023 година до утвърдения училищен план-прием към 12.09.2022г.

Списък на класираните в 8.клас за учебната 2022/2023г до утвърдения училищен план-прием

Списък на класираните в 8.клас за учебната 2022/2023г до утвърдения училищен план-прием

СВОБОДНИ МЕСТА В 8. КЛАС КЪМ 8.09.2022

СВОБОДНИ МЕСТА В 8. КЛАС КЪМ 8.09.2022