Списък на класираните ученици в ПГАВТ"А.С.Попов"за свободните места до утвърдения план-прием към 22.08.2022г.

Списък на класираните ученици в ПГАВТ”А.С.Попов”за свободните места до утвърдения план-прием към 22.08.2022г.

Обучение за учители на тема Учителите като вдъхновители за ученията на 21.век

Втора поправителна сесия за учениците от СФО ще се проведе в периода 07.-09.09.2022г

Втора поправителна сесия за учениците от СФО ще се проведе в периода 07.-09.09.2022г. Срок за подаване на заявления за явяване на изпити – 30.08.2022г.
Свободни места към 18.08.2022

Свободни места към 18.08.2022

Класиране за свободно място в 8.клас, специалност Компютърни мрежиКласиране за свободно място в 8.клас, специалност Компютърни мрежи

Класиране за свободно място в 8.клас, специалност “Компютърни мрежи”Класиране за свободно място в 8.клас, специалност “Компютърни мрежи”

Свободни места в 8.клас към 15.08.2022 г. - специалност Компютърни мрежи

Свободни места в 8.клас към 15.08.2022 г. – специалност “Компютърни мрежи”

Свободни места в 8 клас към 09.08.2022

Списък класиране за свободните места към 09.8.2022г.