Албена Велева- 12 а – „Моето първо работно място“

Албена Велева- 12 а – „Моето първо работно място“- ученици от XII клас разказват за проведения стаж на реално работно място.

Тодор Деспов – 12 а – „Моето първо работно място“

Тодор Деспов – 12 а – „Моето първо работно място“- ученици от XII клас разказват за проведения стаж на реално работно място.

Александър Тепавичаров – 12 д клас – „Моето първо работно място“

Александър Тепавичаров – 12 д клас – „Моето първо работно място“- ученици от XII клас разказват за проведения стаж на реално работно място.

Валентин Георгиев – 12 а клас – „Моето първо работно място“

Валентин Георгиев – 12 а клас – „Моето първо работно място“- ученици от XII клас разказват за проведения стаж на реално работно място.

Васил Биджов – 12 г клас – „Моето първо работно място“

Васил Биджов – 12 г клас – „Моето първо работно място“- ученици от XII клас разказват за проведения стаж на реално работно място.

Йоан Петров – 12 б клас – „Моето първо работно място“

Йоан Петров – 12 б клас – „Моето първо работно място“- ученици от XII клас разказват за проведения стаж на реално работно място.