Специалност – „Компютърна техника и технологии“ – Представяне на възможностите за обучение в ПГАВТ „ А.С.ПОПОВ“.

Специалност  „Компютърна техника и технологии“ Направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ Професия „Техник на компютърни системи“ Специалността „Компютърна техника и технологии“ е актуална и високо […]

Специалност „Компютърни мрежи“ – Представяне на възможностите за обучение в ПГАВТ „ А.С.ПОПОВ“.

Специалност  „Компютърни мрежи“ Направление„Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ Професия “Техник на компютърни системи”   Специалността е насочена към подготовката на специалисти в областта на компютърните […]

Специалност „Микропроцесорна техника“ – Представяне на възможностите за обучение в ПГАВТ „ А.С.ПОПОВ“.

Специалност  „Микропроцесорна техника“ Направление„Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ Професия „Техник на електронна техника“   Придобиват се знания и умения за преобразувателна и микропроцесорна техника, приложен […]

Специалност „Приложно програмиране“ – Представяне на възможностите за обучение в ПГАВТ „ А.С.ПОПОВ“.

Специалност „Приложно програмиране“ Направление„Компютърни науки“ Професия „Приложен програмист“   Придобиват се знания и умения за операционни системи, бази данни; професионални компетенции за работа с компютри и […]

Специалност „Системно програмиране“ – Представяне на възможностите за обучение в ПГАВТ „ А.С.ПОПОВ“.

Специалност  „Системно програмиране“ Направление„Компютърни науки“ Професия „Системен програмист“            Придобиват се знания и умения за компютърни системи, компютърни мрежи, графика и дизайн;създаване на програмни […]

Специалност „Телекомуникационни системи“ – Представяне на възможностите за обучение в ПГАВТ „ А.С.ПОПОВ“

Специалност „Телекомуникационни  системи“ направление„Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ Професия „Техник по комуникационни системи“ Специалността „Телекомуникационни системи” е модерна и перспективна специалност. С изучаването на учебни […]