Клуб “Електрон” – Представяне на дейността на клубовете за извънкласни дейности в ПГАВТ „ А.С. ПОПОВ“.

Исторически клуб “Ние,Българите“ – Представяне на дейността на клубовете за извънкласни дейности в ПГАВТ „ А.С. ПОПОВ“.

Исторически клуб “Ние,Българите“ е създаден през 2008г. Водещите мотиви  ,за създаването му са свързани с идеята ,да се дообогатят знанията на учениците по история.Да възпитат у […]

Документални кадри от випуск 1974г. – Автор и оператор: Людмил Марков ©

Правилното развитие на младия човек, успеха и самоувереността за професионални възможности идват след упорит и съзнателен труд в училище и след това. Усвояване на знания в […]

Представяне на възможностите за обучение в ПГАВТ „ А.С.ПОПОВ“.

Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация „А.С.Попов“, град София, предлага обучение във високотехнологична учебна среда по модерни, търсени и приложими специалности след основно образование с […]

Специалност – „Компютърна техника и технологии“ – Представяне на възможностите за обучение в ПГАВТ „ А.С.ПОПОВ“.

Специалност  „Компютърна техника и технологии“ Направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ Професия „Техник на компютърни системи“ Специалността „Компютърна техника и технологии“ е актуална и високо […]

Специалност „Компютърни мрежи“ – Представяне на възможностите за обучение в ПГАВТ „ А.С.ПОПОВ“.

Специалност  „Компютърни мрежи“ Направление„Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ Професия “Техник на компютърни системи”   Специалността е насочена към подготовката на специалисти в областта на компютърните […]