Клуб “Млади дами”- Представяне на дейността на клубовете за извънкласни дейности в ПГАВТ „ А.С. ПОПОВ“.

 

Екоклуб “ПОПОВ” – Представяне на дейността на клубовете за извънкласни дейности в ПГАВТ „ А.С. ПОПОВ“.

ЧЕСТИТ 60 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА ПГАВТ „А.С.ПОПОВ“! Екоклубът в нашето училище работи от тринадесет години – и от тогава е екзотичен, с нестандартни идеи и членове. […]

Клуб “Литератера и изкуство”

  Училищният клуб “Литература и изкуство” наистина си струва да бъде отбелязан като част от една много хубава училищна традиция и от историята на училището.Клубът действа […]

Клуб “Млад програмист” – Представяне на дейността на Ученическия парламент на ПГАВТ „ А.С. ПОПОВ“.

Клуб ” Химия, бит и здраве” – Представяне на дейността на клубовете за извънкласни дейности в ПГАВТ „ А.С. ПОПОВ“.

Клуб„Меридиан“ – Представяне на дейността на клубовете за извънкласни дейности в ПГАВТ „ А.С. ПОПОВ“.

  Клуб„Меридиан“ поздравява ПГАВТ„А.С.Попов“ по случай 60 годишният юбилей на училището.Пожелаваме  много  успехи и творческо вдъхновение на всички учители и ученици в покоряването на нови върхове. […]