Комисия “Ред и дисциплина” към УП – Представяне на дейността на Ученическия парламент на ПГАВТ „ А.С. ПОПОВ“.

Комисия “Спорт” – Представяне на дейността на Ученическия парламент на ПГАВТ „ А.С. ПОПОВ“.

Комисия “Проекти и благотворителност” към УП – Представяне на дейността на Ученическия парламент на ПГАВТ „ А.С. ПОПОВ“.

Комисия “Връзки с обществеността” към УП – Представяне на дейността на Ученическия парламент на ПГАВТ „ А.С. ПОПОВ“

Ученически парламент на ПГАВТ “А.С.ПОПОВ” – Поздравителен адрес

Ученическия парламент – Представяне на дейността на Ученическия парламент на ПГАВТ „ А.С. ПОПОВ“.

Ученическия парламент/УП/ е самостоятелна организация за самоуправление на учениците от ПГАВТ “А.С.Попов” на доброволен принцип. УП е изразител на идеите на учениците и съдейства за организирането […]