Правила за работа в компютърна зала и онлайн обучение

П Р А В И Л А ЗА РАБОТА В КОМПЮТЪРНАТА  ЗАЛА И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ   Задължения на ученика   Учениците влизат в компютърната зала само […]

Седмично разписание – актуализирана 06.10.2020г.

Използвайте стрелките за навигация

Откриване на учебната 2020/2021 година

Заповед стипендии

Заповед и график – СФО

План за действие за осигуряване на безопасна среда за обучение и работа в условията на епидемична обстановка за учебната 2020/2021 година