Седмично разписание за втори учебен срок

Заповед и график – СФО

ЗАПОВЕД № 345/18.01.2021г. На основание член 258 от Закона за предучилищно и училищно образование и във връзка с провеждането на ноемврийска редовна сесия с ученици от […]

Уважаеми ученици и родители, скъпи колеги

Заповед 277/10.12.2020г. във връзка с провеждането на национално външно оценяване за учениците от 10 клас.

Проект: Заедно за професионално проектно базирано обучение с дигитални технологии по програма „ЕРАЗЪМ+”

Проект: Заедно за професионално проектно базирано обучение с дигитални технологии – Портсмут, Англия по програма „ЕРАЗЪМ+” договор № 2020-1-BG01-KA102-078406   Продължава традицията на ПГАВТ „А.С. Попов“ за партньорство в […]

ЗАПОВЕД № 260 /03.12.2020 г. – Дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността