Заповед 1163/26.08.2021

Заповед 1163/26.08.2021

Списък на класиралите се ученици след VII клас, за обявените свободни места към 19.08.2021

Списък на класиралите се ученици след VII клас, за обявените свободни места към 19.08.2021

„ПЪРВА КОПКА“

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

На 20.08.2021 г. от 11:00 ч. в Професионалната гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация „А. С. Попов“, гр. София,  се проведе официална церемония „Първа копка“ за […]

Обявяваме едно свободно място за кандидатстване след VII клас, поради изтеглени документи на 19.08.2021г. Специалност Телекомуникационни системи – 1 място.

Обявяваме едно свободно място за кандидатстване след VII клас, поради изтеглени документи на 19.08.2021г. Специалност Телекомуникационни системи – 1 място. Прием на документи на 23.08.2021г. до […]

Класиране от 18.08.2021г в следствие на изтеглени документи

Обявяваме едно свободно място, поради изтеглени документи на 12.08.2021г.

Обявяваме едно свободно място, поради изтеглени документи на 12.08.2021г.   Специалност Приложно програмиране – 1 място   Прием на документи за класиране от 16.08.2021 г. до […]