График за организиране на IV-то класиране за запълване на свободни места

График за организиране на IV-то класиране за запълване на свободни места

Свободни места след III-то класиране за ученици към 30.07.2021г

Справка за свободни места

Справка за свободни места за кандидатстване в ПГАВТ “А.С.Попов” към 14.07.2021г

Заповед 1091/15.072021

Заповед 1091/15.072021

ПГАВТ „ А. С. Попов“ успешно приключи поредния проект по програма „Еразъм+“

ПГАВТ „ А. С. Попов“ успешно приключи поредния проект по програма „Еразъм+“ –  „Заедно за създаване и прилагане на дигитални образователни ресурси по професионална подготовка“. След […]

Заповед 763/01.06.2021