Втора редовна поправителна сесия за учениците от СФО

Втора  редовна поправителна изпитна сесия за учениците от СФО ще се проведе от 05.09.2023г. до 08.09.2023г. Заявления за допускане до изпити се подават в срок до […]

Инициатива “Европейски ден на спорта в училище”

Европейски ден на спорта ще бъде проведен на 29.09.2023г.  Този ден ще се посвети на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се набляга на елемента […]
Втора поправителна изпитна сесия за учениците от СФО

Първа редовна поправителна сесия

Първа редовна поправителна изпитна сесия за учениците от СФО ще се проведе от 05.07.3023г. до 07.07.2023г. Тук може да намерите заповед за утвърждаване на график за […]

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! От началото на юли до момента на […]
Утвърден график

Утвърден график за трета част на редовна изпитна сесия за учениците от СФО

Заповед за график за трета част на редовна изпитна сесия за учениците от СФО
Трета част на редовна изпитна сесия за учениците от СФО

Трета част на редовна изпитна сесия за учениците от СФО

Трета част на редовна изпитна сесия за учениците от СФО ще се проведе от 18.04.2023г. до 28.04.2023г. Заявления за допускане до изпити се подават в срок […]