Дати за провеждане на ЗДИППК - част по теория на професията

Дати за провеждане на ЗДИППК – част по теория на професията

Първа редовна изпитна сесия за ученици от СФО за учебната 20232024 година

Първа редовна изпитна сесия за ученици от СФО за учебната 2023/2024 година

Уважаеми ученици и родители, Уведомяваме Ви, че предстои първа част на редовна изпитна сесия за учениците от СФО за учебната 2023/2024 година. Тя ще се проведе […]

Отразяване в медиите

Символичното откриване на обновената по проект BG16RFOP001-3.002-0016-С06 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата […]

Откриване на обновената сграда на ПГАВТ “А. С. Попов”

Днес се проведе тържествена церемония по откриване на обновената сграда на ПГАВТ “А. С. Попов” и приключване на ремонтните дейности по ОП “Региони в растеж”. Благодарим […]
Официална церемония по приключване на строителни дейности

Официална церемония по приключване на строителни дейности

Церемония откриване – ПГАВТ

Откриване на учебната година

 Уважаеми ученици, родители, колеги и гости, Очакваме Ви на 15.09.2023г. от 10.30 часа в двора на ПГАВТ“А.С.Попов“, за да поставим ЗАЕДНО началото на новата учебна 2023-2024 […]