ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г. 20.08.2021г. от 11.00 часа в сградата на ПГАВТ "А.С.Попов"

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г. 20.08.2021г. от 11.00 часа в сградата на ПГАВТ “А.С.Попов”

Право на еднократна помощ от 300лв – условия на които трябва да отговаряте

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ Във връзка с писмо на Държавна агенция „Електронно управление“ с № ДАЕУ-13100/05.08.2021 г., вх. № РУО 1-25867/05.08.2021 г.,   и писмо на РУО-София – град, […]

Списък на класиралите се ученици след VII клас за обявените свободни места към 05.08.2021

Обявяваме две свободни места поради изтеглени документи на 04.08.2021г.

Обявяваме две свободни места поради изтеглени документи на 04.08.2021г.   Специалност Телекомуникационни системи – 1 място Специалност Компютърна техника и технологии – 1 място   Прием […]
Списък на класиралите се ученици след VII клас, четвърто класиране

Списък на класиралите се ученици след VII клас, четвърто класиране

Лого

Заявления за участие в четвърто класиране ще се приемат в канцеларията на ПГАВТ”А.С.Попов” до 16 часа на 3.08.2021г.

Заявления за участие в четвърто класиране ще се приемат в канцеларията на ПГАВТ”А.С.Попов” до 16 часа на 3.08.2021г.