Свободно място за кандидатстване в 8 Ж клас.

Поради изтеглени документи обявяваме едно свободно място за кандидатстване в 8 Ж клас. Специалност „Охранителна техника и системи за сигурност“. Прием на документи на 31.08.2021г. и 01.09.2021г. до 17:00 часа. Обявяване на резултати от […]
Заявление СФО

Заявление СФО

Срокът за подаване на заявления за записване в самостоятелна форма на обучение е 10.09.2021 г. Заявленията се подават в канцеларията на гимназията или на електронната поща […]
Заповед 1163/26.08.2021

Заповед 1164/26.08.2021

Заповед 1163/26.08.2021

Заповед 1163/26.08.2021

Списък на класиралите се ученици след VII клас, за обявените свободни места към 19.08.2021

Списък на класиралите се ученици след VII клас, за обявените свободни места към 19.08.2021

„ПЪРВА КОПКА“

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

На 20.08.2021 г. от 11:00 ч. в Професионалната гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация „А. С. Попов“, гр. София,  се проведе официална церемония „Първа копка“ за […]