Заповед 1185/02.09.2021

Заповед 1185/02.09.2021 за провеждане на държавен изпит

Списък на класиралите се ученици след VII клас 02.09.2021г за 8Ж клас

Свободно място за кандидатстване в 9 А клас.

Свободно място за кандидатстване в 9 А клас.

Свободно място за кандидатстване в 8 Ж клас.

Поради изтеглени документи обявяваме едно свободно място за кандидатстване в 8 Ж клас. Специалност „Охранителна техника и системи за сигурност“. Прием на документи на 31.08.2021г. и 01.09.2021г. до 17:00 часа. Обявяване на резултати от […]
Заявление СФО

Заявление СФО

Срокът за подаване на заявления за записване в самостоятелна форма на обучение е 10.09.2021 г. Заявленията се подават в канцеларията на гимназията или на електронната поща […]
Заповед 1163/26.08.2021

Заповед 1164/26.08.2021