Втора част на редовната изпитна сесия за 2021-2022

От 17.02.2022 г. до 28.02.2022 г. ще се проведе втора част на редовната изпитна сесия за 2021-2022 учебна година за учениците СФО.   Срок за подаване […]
Заповед 316/07.01.2022

Заповед 316/07.01.2022

Заповед 169/12.11.2021 СФО

Заповед 169/12.11.2021 СФО

Редовна изпитна сесия

Редовна изпитна сесия

От 18.11.2021г. до 30.11.2021г. ще се проведе първа част на редовната изпитна сесия за  2021-2022 учебна година за учениците от СФО. Срок за подаване на заявления за явяване […]
Заповед 131/27.10.2021г

Заповед 131/27.10.2021г

Проект "Равен достъп до училищно образование в условята на кризи"

Проект “Равен достъп до училищно образование в условята на кризи”